Seniorklubbens formål.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse ved at arbejde for de til enhver tid bedst mulige pensionsvilkår.
At arbejde for gennemførelse af forhandlingsret med TDC om sager, der har eller kan få betydning for pensionister.
Udvikle samarbejde med øvrige pensionistforeninger ved TDC. Udvikle samarbejde med de faglige organisationer indenfor
Telesektoren.
Det er Seniorklubbens formål at styrke det kollegiale samvær mellem tidligere ansatte i Jydsk Telefon/TDC.

Seniorklubben er foreningen for alle tidligere ansatte: tjenestemandsansatte, overenskomst- og kontraktansatte.
Her kan du møde tidligere kolleger i hyggeligt samvær.

Seniorklubben er initiativtager til og arrangør af en lang række spændende aktiviteter:
Rejser, foredrag, udflugter, virksomhedsbesøg, bankospil, underholdning og ikke mindst
samvær med tidligere ansatte.

Aktivitetsudvalgene i Øst, Nord, Syd og Vest tilbyder med jævne mellemrum arrangementer fortrinsvis for medlemmer i
lokalområderne, men ledige pladser er åben for alle.

Årets fælles begivenheder er, udover tilbud om spændende rejser, den årlige generalforsamling med
efterfølgende spisning og socialt samvær også arrangement med en kunstner, foredragsholder eller
musik med mulighed for en svingom.

Over 1000 tidligere medarbejdere er medlem i seniorklubben.

Skulle du få lyst til at blive medlem, kan du blot sende en e. mail eller ringe til kassereren. På forsiden kan du klikke på
"Bliv medlem" og finde mailadresse og telefonnummer.

Seniorklubben udsender fra 2019 nyhedsbrev med omtale af aktuelle aktiviteter mindst 4 gange årligt.
Du kan herudover altid se kommende aktiviteter på hjemmesiden under "Aktuelle arrangementer".

Seniorklubbens hjemmeside opdateres mindst én gang om måneden.